FELANMÄLAN

För att vi på ett så rationellt och effektivt sätt som möjlighet ska kunna avhjälpa fel ber vi er att vara tydliga i anmälan av felet. Anmäl också bara ett fel per anmälan. Felanmälningarna är viktiga för fastighetens statistik.